Menší hotel rodinného typu s prvorepublikovou historií. V tomto duchu jsou i poskytované služby. Výborné chování personálu, exkluzivní jídlo včetně stolování. Dýchá na vás historie s novodobým komfortem.